Formació permanent de preveres i diaques sobre la prevenció d’abusos

El dia 20 de març a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer va tenir lloc la 2ª Jornada de formació permanent del curs 2022-2023 per a preveres i diaques d’Urgell presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric. Hi van assistir una quarantena de preveres i diaques.

Després de la Pregària inicial de l’Hora Menor, en la solemnitat litúrgica traslladada de St. Josep,  l’Arquebisbe va compartir amb els participants les notícies rellevants de la vida diocesana i l’estat de salut d’alguns sacerdots.

A continuació el periodista especialitzat en informació catòlica Sr. Jordi Llisterri Boix, Director de la Fundació Catalunya Religió, va impartir la seva conferència sobre el tema “La prevenció dels abusos, passos fets, mancances i relat dels mitjans”. El Sr. Llisterri va iniciar la seva intervenció oferint una visió panoràmica cronològica de la problemàtica dels abusos sexuals en el si de l’Església, distingint entre l’era predigital (abans de l’any 2000); l’explosió de la crisi a ran dels casos apareguts a Estats Units, Irlanda i Austràlia entre les anys 2000-2013; i l’etapa més recent de la lluita de l’Església per esdevenir un àmbit segur per als adolescents i joves, liderada pel Papa Francesc. En el seu relat el periodista Jordi Llisterri va destacar com l’any 2016 va esdevenir un any radicalment important per l’aparició de la pel·lícula “Spotlight” que presentava la investigació del diari The Boston Globe i com aquest mitjà va aconseguir desemmascarar un escàndol en què l’Església catòlica de Massachusetts havia ocultat un nombre important d’abusos sexuals perpetrats per diversos sacerdots de Boston i pel qual el diari Boston Globe va guanyar el premi Pulitzer el 2003. I també per l’aparició de l’anomenat cas Maristes, a Catalunya, on els abusos van ser duts a terme per un professor d’educació física de l’escola Maristes-Les Corts de Barcelona. A partir d’aquests dos casos mediàtics els mitjans de comunicació van començar a relacionar injustament Església Catòlica amb abusos i van començar a aparèixer una sèrie d’informes sobre els casos d’abusos sexuals en el si de l’Església: 2002: Estats Units; 2009: Irlanda; 2018: Alemanya; 2017: Austràlia; 2021: França; 2023: Portugal.

Jordi Llisterri va insistir en el fet que els mitjans han aconseguit crear un relat generalitzat sobre els abusos i l’Església catòlica, que es concreta a associar pederàstia i celibat; que l’Església ha fomentat un sistema d’ocultació sistemàtica dels casos d’abusos; que no ha col·laborat amb les autoritats civils en la lluita contra els casos d’abusos a menors; que ha menystingut i no ha escoltat suficientment les víctimes… Davant d’això el Sr. Llisterri ha insistit que l’Església ha de fer tots els passos necessaris per estar al costat de les víctimes i ha de prendre una postura proactiva en favor dels infants.

Tot seguit ha intervingut Mn. David Codina, Secretari general del Bisbat d’Urgell, per presentar als preveres i diaques el “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant d’abusos sexuals a menors i persones vulnerables i el Codi de bones pràctiques per a afavorir ambients segurs en l’Església”, que recentment ha aprovat i publicat la Diòcesi d’Urgell seguint les orientacions de la CEE. En la línia del que ja havia exposat el periodista Jordi Llisterri, Mn. David Codina ha insistit en la necessitat que l’Església sigui proactiva en la defensa dels infants, adolescents i joves, creant entorns segurs i de confiança, on els pares puguin deixar els seus fills amb la confiança que l’Església està fent tot el possible i el que està a les seves mans perquè les diferents entitats d’Església que tenen contacte habitual amb menors (catequesi, lleure, Càritas, ensenyament, pastoral de joventut…) siguin espais segurs i de confiança.

El Protocol vigent i obligatori a la Diòcesi d’Urgell des del 18 de febrer de 2023 (Urgell ha estat una de les primeres de les Diòcesis amb seu a Catalunya a adaptar i fer-se seu el protocol marc de la CEE aprovat pels Bisbes en l’Assemblea Plenària de novembre de 2022) es divideix en 4 grans capítols: les finalitats i el marc jurídic aplicable; la prevenció de l’abús sexual; la detecció de l’abús sexual; i l’actuació davant l’abús sexual. Mn. David va presentar els principals punts d’aquests capítols per centrar-se especialment en el Codi de bones pràctiques a la Diòcesi d’Urgell per a la prevenció de l’abús sexual, insistint en la necessitat de divulgar-lo, fer-lo conèixer entre els diferents agents de pastoral i lluitar, amb el màxim de mitjans possibles, perquè els infants, adolescents i joves siguin protegits per part de l’Església.

Al final de les dues intervencions va haver-hi un diàleg enriquidor entre els assistents amb preguntes lliures i també es va informar sobre l’actual situació social respecte a les denúncies, la col·laboració amb la Comissió que presideix el Defensor del Poble i la resposta a la Fiscalia de l’Estat i de tot el treball que des de la Diòcesi s’està fent per lluitar contra els abusos.

Un dinar de germanor al Santuari del St. Crist on els preveres i diaques acabaren amb un diàleg obert sobre altres temes d’actualitat amb el periodista Jordi Llisterri clogué la Jornada formativa.

Compartir