“Flordeneu”, nova Revista dels “Amics de Núria”

Ha sortit a la llum la Revista semestral “Flordeneu” que editen els Amics de Núria, que ve a substituir l’actual full “La Lliga informa”. El Director en será Miquel Sitjar, i el President dels Amics de Núria Joan Bragulat n’ha estat l’ànima i el promotor. Vol ser un nou mitjà de comunicació entre els Amics de la Mare de Déu de Núria i alhora mitjà d’expressió entre tots, que portés registre de les ressonàncies de la vida i de les activitats pastorals i cíviques del Santuari pirinenc.

L’Arquebisbe d’Urgell hi fa aquesta Salutació:

“En l’any centenari del naixement d’aquell gran cristià i home d’acció Ramon Bassols, fundador de la “Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria”, inicia el seu vol aquesta revista “Flordeneu” que teniu a les mans, i que serà òrgan de comunió i expressió de tots els membres de l’Associació “Amics de Núria-Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria”.

El President de l’Associació, l’amic Joan Bragulat, m’ha demanat una salutació per a tots els qui rebreu aquesta Revista, i a través de la qual, ens sentirem membres actius i participatius de la nostra fraternitat. Ho faig amb plaer i il.lusió. “Flordeneu” serà una nova revista que posarà la paraula, el pensament i les vivències al servei de tots.

Estimem i venerem la Mare de Déu de Núria que des del Pirineu continua beneint el Bisbat d’Urgell, els Pirineus i tot Cataluya, amb gràcies i dons celestials. Estimem les muntanyes i els paisatges de la Vall de Núria, els poetes que l’han cantada, el seu Santuari-Basílica, la Capella de St. Gil, la petjada del Beat Pere Tarrés, les instal·lacions de Vall de Núria i el tren cremallera, que contínuament es renoven i, per damunt de tot, estimem Núria, d’on ens vénen  sentiments i vivències de fe i de bellesa, de fraternitat muntanyenca i esportiva, que tenim ben gravats en els nostres cors.

“Flordeneu” l’hem d’anar fent entre tots una revista de comunió entre els amics i els devots de Núria. Felicito aquesta iniciativa i espero que servirà per unir-nos més a tots els “Amics de Núria” i a mantenir l’estimació per la Mare de Déu “voltada de soledats”, que des del Pirineu no cessa d’acompayar-nos i d’estimular-nos a viure la fe de forma conscient i compromesa, i a ser-ne testimonis en tots els camps de la nostra vida personal i social.

Amb la meva benedicció per a tots els “Amics de Núria” i membres de la “Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria”.

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell”

Compartir