Final del Curs de l’Escola Diocesana de Formació Permanent

Dissabte dia 25 de maig a Balaguer va tenir lloc la darrera sessió conjunta dels dos Cursos de Formació permanent del Bisbat d’Urgell, que  es van impartint al llarg de l’any 2018-2019 a l’Escola de Formació permanent del Bisbat, que dirigeix el Vicari episcopal Mn. Antoni Elvira.

S’inicià la darrera matinal amb els Laudes, i després el Curs Bàsic comptà amb les dues darreres sessions del Credo, amb “Crec en la comunió dels sants”, impartida per Mn. Antoni Elvira i sobre “La resurrecció de la carn i la Vida perdurable”, que impartí l’arquebisbe Joan-Enric Vives.

La darrera sessió del curs d’aprofundiment que aquest any ha estat sobre “Història de l’Església”, va anar a càrrec de Mn. Norbert Miracle amb el tema “L’Església durant la Guerra Civil espanyola (1936-39)”, i també sobre “El Concili Vaticà II”. 

Després es clogué la Jornada amb el repartiment d’acreditacions i Diplomes dels Cursos realitzats,a càrrec de l’Arquebisbe d’Urgell, i una pregària a la Capella, amb el dinar de germanor.

Compartir