Festa del voluntariat de la Llar Santa Anna del Castell del Remei

Diumenge dia 1 de juliol al vespre, tingué lloc a la Llar Sta. Anna del Castell del Remei, Penelles, la festa del voluntariat i les famílies dels joves allí acollits. Presidí l’Eucaristia d’acció de gràcies l’arquebisbe Joan Enric i l’acompanyaren Mn. Uriel Álvarez i el P. mercedari José Antonio de Sant Ramon. Dins l’Eucaristia va celebrar amb goig els seus 25 anys de professió franciscana el Gà. Joaquim Cifuentes, que ha estat destinat a Granada després de molts anys a la Llar Sta. Anna, i es va donar la benvinguda al nou germà de la Comunitat de Franciscans, el Gà. José Antonio.

Hi assistiren el President de la Diputació de Lleida, els Alcaldes de Penelles i d’Ivars d’Urgell, el Delegat territorial a Lleida de Benestar i Família, i la representant del Consell Comarcal de La Noguera.

Fou un dia de joia i de retrobament dels interns, que foren el centre de totes les atencions, així com dels seus familiars, dels treballadors de la casa, els mossens veïns i sobretot els quasi 700 voluntaris de la comarca que, amb gran generositat, constantment donen el seu temps i amor als interns de la Llar. L’Arquebisbe d’Urgell ho posà en relleu fent adonar de l’amor cristià que es fa visible en aquesta Llar de servei i atenció als malalts.
Al final de la missa es dedicà un record agraït al Gà. Isidoro Lezcano, fundador dels Franciscans de Creu Blanca, i sense el berenar acostumat per coherència amb els moments de crisi de tantes famílies, com explicà el Gà. Joaquim, tingué lloc un breu festival d’animació i es dedicà més temps a la convivència entre tots els assistents.
Compartir