Festa del St. Crist del Bon Consol a La Portella

El dia 2 de març a la Parròquia de St. Pere de La Portella (Arxiprestat de Noguera) es va celebrar la festa del Sant Crist del Bon Consol. Enguany l’Eucaristia fou presidida pel Vicari General d’Urgell Mn. Ignasi Navarri i concelebrada pel Rector de la Parròquia, Mn. Alfons Velásquez. Van assistir a la celebració eucarística l’Il·lm. Sr. Alcalde de La Portella, Sr. Carlos Català; la Tinent d’Alcalde, Sra. Anna Felip; la Regidora de Cultura i Educació, Sra. Vanessa Farré i la Regidora de Benestar i Família, Marta Roure així com una gran quantitat de fidels i devots del Crist del Bon Consol que van omplir el temple parroquial.

A la seva homilia Mn. Navarri va subratllar el valor de la Creu del Senyor com a font d’amor i perdó especialment en aquest temps de Quaresma. Va exhortar els fidels a donar testimoni de fe acceptant les creus que la vida ens dóna i ajudant els nostres germans a portar les seves creus esdevenint així Cirineus pels altres. Mn. Navarri destacà com la passió de Crist és necessària per arribar a la glòria de la Resurrecció i com els cristians, per la fe, sabem que la mort no té la darrera paraula en la nostra vida ja que creiem fermament en la Resurrecció del Senyor. També volgué felicitar els fidels i les Autoritats per tot el que han fet per conservar el temple parroquial de La Portella especialment embellint-ne el seu interior amb una nova il·luminació que el fa resplendir en la seva bellesa.

Amb un clima de gran devoció i estima els fidels van adorar la imatge del Sant Crist Bon Consol mentre cantaven els goigs amb gran fervor tot repetint “Digam tots amb gran fervor a Jesús en Creu clavat: Teniu compassió Senyor dels que tan vos hem costat. Puig ser venerada vol aquí vostra imatge bella, Sant Crist del Bon Consol, aidau als de La Portella, puig ells des de l’antigor, de cor vos han venerat”.

Un dinar de germanor amb les Autoritats del Poble i els fidels al local social del poble clogué la joiosa celebració.

Compartir