Festa de Santa Marta a la Llar de Sant Josep

Dissabte dia 29 de juliol l’Arquebisbe d’Urgell va presidir la joiosa festa de Santa Marta a la Llar de Sant Josep de La Seu d’Urgell que regeixen les Germanetes dels Ancians Desemparats. Estava acompanyat de Mn. Ignasi Navarri, Vicari General; Mn. Rossend Roca; Mn. Jordi Gasch; Mn. Agustí Brescó; Mn. David Codina i els dos preveres residents, Mn. Lluís Rourera i Mn. Lluís Baro.

Mons. Vives a l’inici de la celebració eucarística va recordar com precisament, el 29 de juliol de 2001 a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, va prendre possessió canònica com a Bisbe coadjutor de la Diòcesi d’Urgell, i com per ell, la diada de Santa Marta, sempre tenia un to d’acció de gràcies a Déu i de vocació de servei a la Diòcesi

A la seva homilia l’Arquebisbe glossà les lectures proclamades en la Festa de Santa Marta subratllant l’acolliment amorós a Jesús que Sta. Marta li va oferir a Betània que havia de ser un exemple de caritat envers tots els residents a la Llar de Sant Josep, especialment per a les Religioses i els treballadors de la Llar de Sant Josep. Va recordar com les actituds de Marta i Maria han de ser complementàries en la nostra vida de cristians ja que hem de ser diligents en el servei i la caritat però sempre buscant espais per escoltar la Paraula de Jesús i estar amb Ell.

Compartir