Festa de la Mare de Déu del Pilar a la Catedral

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va presidir el 12 d’octubre, la missa solemne amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, i Festa Nacional del Regne d’Espanya, que es va celebrar a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Varen concelebrar el Vicari General i Rector, Mn. Ignasi Navarri i Mn. Evarist Vigatà; Mn. Agustí Brescó i Mn. David Codina. Entre les Autoritats que hi van assistir hi havia els Il·lms. Srs. Coronel i Capità de la Guàrdia Civil; l’Excm. Sr. Ambaixador del Regne d’Espanya davant el Principat d’Andorra, Sr. Àngel Ros; el M.I. Representant del Coprincep episcopal, Mn. Josep M. Mauri; l’Adjunt al Representant, Sr. Eduard Ibáñez; el M.I. Secretari d’Estat de Justícia i Interior del Govern d’Andorra Sr. Joan Antoni León; Representants dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat Espanyol: Policia Nacional i Mossos d’Esquadra; també la Policia Andorrana; Policia local; i molts familiars i amics del Cos de la Guàrdia Civil que ompliren el temple catedralici.

A la seva homilia l’Arquebisbe va recordar com Maria és Pilar de fe. A l’Evangeli Jesús és lloat a través de la seva Mare: “Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar”. Beneir és dir bé, parlar bé, sobre les persones i coses, i sobre Déu. Beneir Déu és una tasca important que resumeix tota la vida d’un creient. Cal ser benedicció dels qui ens rodegen i ser portadors de la benedicció divina rebuda al baptisme. El Copríncep episcopal recordà com aquest 2022 és Any Xacobeo, Any Sant Compostel·là. La Mare de Déu del Pilar va ajudar l’Apòstol Sant Jaume desanimat i des de l’Edat mitjana té una gran relació amb Barcelona (plaça Sant Jaume dedicada), Lleida (festa dels fanalets) i a Saragossa amb el Pilar. Maria ve a ajudar els apòstols desanimats i ens ve ajudar a nosaltres en els nostres desànims sempre perquè no cedim en la tasca de l’evangelització.

El Copríncep episcopal recordà com la Mare de Déu del Pilar és la Patrona del Cos de la Guàrdia Civil i com la Constitució Espanyola detalla la missió dels Cossos de Seguretat de l’Estat: la missió principal és la de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de tots els espanyols i garantir la seguretat ciutadana, tot sota la dependència del Govern de la Nació. Mons. Vives recordà com el Cos de la Guàrdia Civil fou fundada l’any 1844 durant el regnat d’Isabel II per el 2n Duc d’Ahumada. Va voler destacar i agrair el servei del Cos de la Guàrdia Civil que el 2022 comptava amb 74.868 agents i la tasca que porten a terme en diversos serveis que tenen com a missió “protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana mitjançant el desenvolupament de diverses funcions o missions” com vetllar pel compliment de les lleis; auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels bens; vigilar i protegir els edificis i instal·lacions públiques; vigilar la protecció i seguretat d’altes personalitats; prevenir la comissió d’actes delictius; mantenir i garantir la seguretat ciutadana; etc. El Copríncep volgué agrair especialment tots els serveis del Cos en favor del Copríncep episcopal d’Andorra.

També recordà com aquell dia se celebrava el Dia de la Hispanitat i va destacar la figura del monjo català Bernat de Boïl com el primer que va celebrar una Missa a terres d’Amèrica, a l’actual República Dominicana. La Hispanitat és aquesta gran família a qui uneixen diversitats de pobles amb una mateixa llengua i cultura comunes. En aquest sentit l’Arquebisbe recordà i agraí com l’any 2021 el Principat d’Andorra va acollir la celebració de la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que engloba 19 països d’Amèrica i 3 de la península Ibèrica: Espanya, Andorra i Portugal, i també França. I com el Principat d’Andorra va comptar amb la Visita Oficial de SS.MM. els Reis d’Espanya, primer, i posteriorment, la presència de S.M. el Rei per participar a la Cimera, i com el Copríncep episcopal havia transmès a S.M. la seva personal felicitació a través de l’Excm. Sr. Ambaixador d’Espanya a Andorra amb motiu de la Festa Nacional del Regne d’Espanya.

A les pregàries es va pregar pels difunts del Cos de la Guàrdia Civil que han donat la seva vida en acte de servei al llarg de l’any.

L’Eucaristia va concloure amb el cant de l’Himne del Pilar.

Compartir