Festa de la M. Déu del Carme amb les Carmelites de Sant Josep

El dia 16 de juliol, festa de la Mare de Déu del Carme, l’Arquebisbe d’Urgell va presidir l’Eucaristia que aplegà les Religioses de la Comunitat de Carmelites de Sant Josep de la Residència de la Immaculada (Tartera a Prats i Sansor, comarca de la Cerdanya). Concelebrà el Capellà de la Residència Mn. Enric Bonet.

L’Arquebisbe comentà la devoció tan estimada a la Mare de Déu del Carme i el mont Carmel i com la primera lectura proclamada en aquell dia presenta el profeta Elies visionant l’arribada de la fecunditat de la pluja després de la gran secada, a través d’un petit núvol sobre el mar, que fa referència a Maria que ens porta la pluja de la salvació que ve pel Crist. El profeta només pot veure el núvol després de perseverar 7 vegades. Hem de perseverar en la nostra pregària si volem trobar a Jesús en la nostra vida. I encara amb la segona lectura parlant de l’Encarnació de Jesús “nascut d’una dona sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei”, fent referència a Maria. I a l’Evangeli Jesús presenta a Maria com la Mare de l’Església: «Aquí tens el teu fill… Aquí tens la teva mare. I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva» (Jn 19,26-27). Aquestes paraules del Senyor il·luminen profundament el misteri de la Creu. Aquesta no representa una tragèdia sense esperança, sinó que és el lloc on Jesús mostra la seva glòria i deixa les seves últimes voluntats d’amor, que es converteixen en les regles constitutives de la comunitat cristiana i de la vida de tot deixeble. En aquest sentit l’Arquebisbe glossà com en l’actual pandèmia causada pel Covid-19 sentim les limitacions de la vida humana, del coneixement científic i de tantes falses seguretats, i com hem vist que ens cal confiar en Déu.

A l’Eucaristia es pregà també pels mariners i la gent vinculada al mar, així com per tots els Carmelitans d’arreu del món, i es donà gràcies a Déu pels 65 anys de vida religiosa de la Gna. Petra de la Comunitat de Carmelites de Sant Josep.

Compartir