Festa de la M. D. de Lourdes i XXX Jornada del Malalt

La Diòcesi d’Urgell va celebrar amb solemnitat el dia 11 de febrer la Festa de la Mare de Déu de Lourdes, on també es va fer memòria de la XXX Jornada del Malalt.

A la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, l’Eucaristia solemne fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives i concelebrada per diversos preveres residents a la ciutat, Mn. Evarist Vigatà, Mn. Jordi Miquel i Mn. David Codina. A la celebració s’hi van fer presents molts fidels i membres de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell i de la Delegació de Pastoral de Salut.

A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va glossar les lectures de la Paraula de Déu proclamades en la festa d’aquell dia on Jesús aprofundeix una lloança rebuda d’una dona, per fer Ell la millor de les lloances de la seva pròpia Mare: «Sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!» (Lc 11,28). Amb aquesta resposta, Jesucrist no rebutja l’apassionada alabança que aquella dona senzilla dedicava a la seva Mare, sinó que l’accepta i va més enllà, bo i explicant que Maria Santíssima és benaurada —sobretot!— pel fet d’haver estat bona i fidel en l’acompliment de la Paraula de Déu. Animà els fidels a saber “escoltar i guardar” la Paraula de Déu com ho va saber fer Maria amb una fe constant que ens permet superar les proves i les adversitats i contrarietats de la vida. L’Arquebisbe va animar els fidels a unir-se espiritualment amb la celebració que en aquell mateix moment tenia lloc al Santuari de Lourdes i on hi participava la Presidenta de l’Hospitalitat diocesana i el Consiliari i Viceconsiliari.

Sta. Bernardeta Sobirous ens ensenya el camí de la humilitat i la confiança en Déu que no es fixa en les aparences sinó que veu l’interior del cor de les persones. Mons. Vives va destacar com a Lourdes els malalts són els més importants, els prioritaris, els qui ocupen el primer lloc, per indicar que en el Regne del cel els malalts, pobres i marginats són els preferits del Senyor. I recordà com una jaculatòria el cant que acompanya les processons: “Laudate, laudate, laudate Mariam!”.

Després de l’homilia i la pregària dels fidels que van dur a terme diverses representants de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la Parròquia, va tenir lloc l’administració del sagrament de la unció dels malalts que així ho van demanar: amb la imposició de mans dels preveres sobre els qui serien ungits i la pregària de benedicció amb l’oli sant consagrat a la missa Crismal, i es va demanar la força de l’Esperit perquè enfortís tots els malats.

Va continuar l’Eucaristia al final de la qual es va cantar joiosament l’Ave de Lourdes mentre els fidels sostenien els seus ciris encesos a les mans tot evocant la processó de torxes que omple d’emoció i de fe el tradicional pelegrinatge diocesà.

La diòcesi d’ Urgell té previst celebrar la Pasqua del malalt el 21 de maig, a Andorra, i peregrinar a Lourdes els dies 30, 31 de maig i 1 de juny de 2022.

Compartir