Festa de la Llar Santa Anna del Castell del Remei

El dia 7 de juliol a la tarda la Llar Santa Anna de Castell del Remei (Penelles) va celebrar la seva festa anyal de família que aplega els nois i adults allí acollits, els religiosos Franciscans de Creu Blanca que regenten la Llar, així com treballadors i familiars dels nois i molts voluntaris que regularment aporten participació i ajuda a la Llar. 

L’Arquebisbe Joan-Enric acompanyat per Mn. Carles Albert Ospina, rector del Castell del Remei, va presidir l’Eucaristia que fou molt participada i al final es cantaren els goigs de la Mare de Déu del Remei, i es va realitzar l’ofrena floral al monument que recorda la Fundació de la Llar i el seu Fundador el Gà. Isidoro Lezcano.

A l’homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va destacar l’alegria cristiana que es rep quan es viu l’amor i el servei al pròxim. I això es pot experimentar a la Llar Sta. Anna i a d’altres llocs, com al Santuari de la M. de Déu de Lourdes, amb la pràctica de l’hospitalitat. Va demanar de saber estar oberts com el Bon Samarità a l’estranger i al tullit, al qui ens necessiti, sense posar cap excusa o cap por. I remarcà que l’Evangeli de Sant Marc ens presenta en aquest diumenge el profetisme que no és comprès, tal com va viure Jesús a Natzaret. Ell oferia amor, guaria els malalts, perdonava i acollia tothom, i no el saberen reconèixer. Ell no ho comprenia. Cal estimar i perseverar en el camí cristià, encara que no siguem ben compresos.

La festa continuà després de l’Eucaristia amb un berenar compartit entre les famílies i els voluntaris, i posteriorment un espectacle de circ.

Compartir