Festa de la Llar Santa Anna del Castell del Remei

El dia 15 de juliol va tenir lloc la Festa de família de tots els qui formen la Llar Sta. Anna, dels Franciscans de Creu Blanca al Castell del Remei.

Va presidir l’eucaristia l’Arquebisbe Joan Enric acompanyat per Mn. Llorenç Utgés, i assistiren el Gà. Mikel Montero i la Comunitat de Germans Franciscans de Creu Blanca, l’Il.lm Sr Alcade de Penelles i molts familiars, treballadors i voluntaris que atenen els malalts i discapacitats allí residents als quals complauen molt les festes.

A l’homilia de la litúrgia dominical, l’arquebisbe parlà de la catolicitat en l’amor i el servei, explicà la paràbola del sembrador i animà a ser Església missionera, en sortida, que tot ho viu per al Senyor, i que té com a prioritària l’opció pels pobres i els malalts. Digué que la Residència Sta. Anna i els Franciscans de Creu Blanca són un feix de llum evangèlica a la Plana d’Urgell i a tota la Diòcesi.

Al final de la missa es féu ofrena d’un ram de roses al bust que recorda el fundador Gà. Isidoro Lezcano.

Un espectacle de dansa i una berenada amb els assistents clogué la Jornada.
No Valid Folder Selected

Compartir