Festa de comiat a la Gna. Montserrat Font, delegada de pastoral de la salut

Oh quin gran goig, quina joia, quan els germans s’estimen…!” Amb aquest cant de joia i germanor, al voltant d’una taula ben parada amb detalls d’estimació sincera i d’agraïment, un bon nombre de col·laboradors, representants dels diferents grups de Pastoral de la Salut i amb Mn. Xavier Parés, que sempre els ha presidit i acompanyat, el dia 19 d’agost a La Seu d’Urgell es va voler obsequiar la Germana Montserrat Font, de la Sda. Família d’Urgell, amb un acte d’acomiadament ben emotiu, fent palesa l’estimació i apreci vers la seva persona, així com el bé i la riquesa que ha suposat aquest temps conviscut en la fe i en la relació d’amistat i convivència humana i cristiana. Així ho van expressar Mn. Parés i alguns membres dels grups en nom de tots.

Tot seguit la Germana Montserrat també ha dirigit unes paraules a tots, donant testimoni de les seves motivacions ben arrelades en l’opció feta per Jesucrist i al servei dels germans, com a bona filla de la beata Anna Maria Janer, agraint la col·laboració de tots i el suport, que també ella ha rebut.

La Gna. Montserrat Font ha estat enviada en missió a Cervera, del bisbat de Solsona, i ha hagut de deixar la seva missió com a Delegada de Pastoral de la Salut. La substituirà la Gna. Visitació Lorenzo, també de l’Institut de la Sda. Família d’Urgell, i amb missió apostòlica a La Seu d’Urgell.

p8190046p8190041p8190054p8190055

Compartir