Felicitació pasqual als preveres i diaques del Sr. Arquebisbe

L’Arquebisbe d’Urgell el Dia de Pasqua, 17 d’abril, va enviar una personal i fraternal felicitació als preveres i diaques de la Diòcesi, el text de la qual ua transcrivim:

“Estimats germans preveres i diaques.

Santa Pasqua de Resurrecció! Que sigui florida d’esperances i de bones obres de caritat.
Hem exercit sense descans ni queixa el nostre ministeri sacerdotal i diaconal en aquests dies de la Setmana Santa. Déu ens ho tindrà en compte.
Som “servidors sense cap mèrit, només hem fet el que havíem de fer”, i hem possibilitat que el Poble de Déu celebrés la fe i pogués rebre la gràcia del sagrament pasqual. Jo us ho agraeixo molt. Especialment als més ancians, que traieu forces de la vostra feblesa…
Com dono gràcies a Déu per la Missa Crismal i la festa que vam poder celebrar amb un ambient de germanor i de comunió mútua. Déu sigui lloat!

Ara us vull desitjar una Santa Pasqua: Crist tot ho fa nou,
també la nostra acceptació de les dificultats i adaptació pastoral als temps que ens toca de viure.
Ell ens doni pau i confiança; abandó als seus designis.

Gràcies per tot el que vau fent, que és molt. En temps de Sínode és bo reconèixer com entre tots, complementàriament,
i acompanyats i acompanyant el Poble de Déu, es va realitzant entre nosaltres! Déu continua fent les seves meravelles; nosaltres en som testimonis!

Malgrat la dispersió i les distàncies del nostre Bisbat, estarem molt units avui i en les celebracions de la cinquantena pasqual per l’Esperit del qui va ressuscitar d’entre els morts. Ell viu i ens omple de vida.
Χριστός Ανέστη! Έχει αναστηθεί πραγματικά! Crist ha ressuscitat! Realment ha ressuscitat!
Amb una fraternal abraçada de comunió i enviant-vos la meva benedicció apostòlica per tots, restem units en el Crist que ens agermana,

+Joan Enric, arquebisbe d’Urgell
17.4.2022”

Compartir