Felicitació del Copríncep al President de la Generalitat

El Copríncep episcopal i Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives va enviar una carta de felicitació al nou President de la Generalitat de Catalunya M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla.
En la carta del mateix dia 14 de maig entre altres coses diu:

“Amb motiu de la vostra elecció com a 131è. President de la Generalitat de Catalunya, la més alta institució del Principat de Catalunya, em plau fer-vos arribar la meva salutació més cordial i els meus millors auguris per a un bon treball envers tots els ciutadans de Catalunya, que vós servireu i representareu.
”Us desitjo molt d’encert en les vostres responsabilitats pel bé de tots els catalans, i ja sabeu que em teniu a la vostra disposició en tot el que jo pugui col·laborar a estrènyer els lligams de cooperació i fraternitat amb el Principat d’Andorra.”

Compartir