Eucaristia i acompanyament a la Residència Immaculada de Prats

Diumenge dia 4 d’agost l’Arquebisbe d’Urgell va presidir l’Eucaristia dominical a la Residència de la Immaculada de les Gnes. Carmelites de St. Josep, a Prats de Cerdanya, acompanyat pel seu Capellà Mn. Enric Bonet i el Secretari general Mn. David Codina. Va ser una celebració molt concorreguda de famílies estiuejants, a les quals saludà en acabar la missa. Els animà a viure en el despreniment i en la confiança posada en Déu, ja que totes les coses són secundàries, són “vanitat”, i només Déu ha de tenir la primacia.

En aquell dia 4 començava una tanda d’Exercicis espirituals per a les Religioses de la Congregació, dirigits per Maria Daniela Biló Repetto de l’Orde seglar dels Carmelitans Descalços, de Salamanca. Per acompanyar sacerdotalment aquesta tanda del 4 al 10 d’agost l’Arquebisbe estará residint a la Immaculada i les atendrà en la missa, confessions i exposició del Santíssim, i en el suport d’acompanyament.

Compartir