Eucaristia d’acció de gràcies a Agramunt pel Venerable Mn. Josep Gras i Granollers

El dilluns dia 19 de març, festa de St. Josep, es va celebrar a Agramunt, davant la casa natal del venerable Mn. Josep Gras i Granollers (1834-1918), una Eucaristia d’acció de gràcies en l’Any centenari de la seva mort.

L’Eucaristia fou presidida pel Rector d’Agramunt, Mn. Josep Uriel Álvarez, i hi van assistir les Germanes Religioses del Consell General de l’Institut religiós de les “Filles de Crist Rei”, per ell fundades al Sacromonte de Granada, que en aquella data es trobaven visitant la Comunitat de tres germanes de les Filles de Crist Rei a Agramunt, les Gnes. M. Dolores, M. Teresa i Visitación.

A la seva homilia el Rector va destacar l’alegria que suposava per la comunitat parroquial d’Agramunt i per a tot el poble poder celebrar l’Eucaristia davant la seva casa natal precisament en el dia de la festa litúrgica de St. Josep coincidint amb l’onomàstica del Venerable Fundador de les Filles de Crist Rei. Una imatge de l’infant Jesús “Crist Rei” es va entronitzar aquell dia a la portalada de la casa natal del Venerable Josep Gras, actualment en procés de beatificació.
Una membre del Consell va explicar els principals trets de la biografia del Venerable Fundador de les “Filles de Crist Rei”.

Posteriorment les Germanes del Consell General i les Germanes d’Agramunt de les “Filles de Crist Rei” van ser rebudes per l’Il·lm. Sr. Alcalde d’Agramunt, Sr. Bernat Solé i Barril, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt.

Compartir