Esquema del Recés d’Advent-Nadal del Sr. Arquebisbe

Oferim l’esquema-resum molt complet del Recés d’Advent-Nadal que va predicar als preveres i diaques d’Urgell el dia 20 de desembre de 2021:

RECÉS D’ADVENT-NADAL

I.-
1.- Entrar en el Recés, predisposar-se a l’alegria humil del Nadal.

És el temps més ben aprofitat d’avui, i d’aquests dies… És deixar actuar el Senyor, el seu Esperit… Sense l’oració no seríem res. I pregar dient les misses, llegint les lectures, cantant senzilles cançons amb els fidels… i retrobant la fraternitat entre nosaltres (perdonar-nos sincerament), i amb les famílies nostres i els fidels de les comunitats.

Què és pregar?  Podem respondre que és “un intercanvi d’amor”, segons el teòleg Romano Guardini, o “pensar en Jesús, estimant-lo”, segons el beat Carles de Foucauld, pròximament serà canonitzat.

I el Catecisme (nº 2.558) cita Sta. Teresina de Lisieux per definir-la com “un impuls del cor, una simple mirada dirigida al cel, un crit de reconeixement i d’amor, tant en la prova com en l’alegria”. Necessitem pregar com necessitem respirar, ja que és la respiració de la nostra fe i del nostre compromís. Crist pregava, i els sacerdots i diaques preguem amb Ell… I l’Església no cessa mai de prestar-li la veu al seu Espòs, amb acció de gràcies, súpliques i intercessions constants, moguda per l’Esperit Sant.

És preparar l’Eucaristia i la predicació, pregar la Lit. Hores, amb pregària personal. Sempre estil de capellans diocesans, prop de la gent… Pastors

Viure les accions del ministeri i de la vida… Som sempre a Natzaret.

2.- Fem Recés perquè la pregària humil i confiada, l’adoració de Déu, ens porti a la conversió i a la renovació de la nostra vida i del nostre servei ministerial.

R. Déu de l’univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

Dèiem ahir en el salm 79:
 “Pastor d’Israel, escolteu-nos…
desvetlleu el vostre poder, veniu a salvar-nos.
Veniu i visiteu aquesta vinya, que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta. Que la vostra mà reposi
sobre l’home que serà el vostre braç dret,
el fill de l’home a qui vós doneu la força.
No ens apartarem mai més de vós; guardeu-nos la vida
perquè invoquem el vostre nom”

3.- Recitem aquest salm 79 amb les vivències de la pandèmia i del nostre personal moment ministerial, com a pastors servidors i missioners. Tot ho portem amb nosaltres quan entrem a pregar… Unim la pregària i la vida pastoral, ideal del pastor missioner.

– Que ens afectin les morts: 5,3 milions i p.ex. 17.000 infectats a Andorra, el país amb més casos percentualment. Darrere hi ha persones, famílies, dols…

– Mirem els malalts, els sanitaris espantats i cansats…

– els problemes de treball, d’habitatge, precarietat; infants empobrits; tanta gent sense recursos. Pobreses antigues i noves…

– la salut mental greu problema, les addiccions… I les operacions posposades….

–  moment “baix” a l’Església, cansament, edat alta del clergat, minva de vocacions, també laïcals; poca eficàcia de les nostres accions pastorals; dol pel pecat dins de l’Església; agressivitat social i dels mitjans contra clergues i conra l’Església; el secularisme, i pitjor el secularisme intern… Poc apostolat dels laics en la vida pública i en les institucions;

– els ancians confinats; sols…

– les pròpies xacres i malalties, i les dels familiars o col·laboradors estrets…

Portem-ho al Senyor i diguem-li: “Déu de l’univers, renoveu-nos,…”

II.- Deixem que ens il·luminin dues grans i santes dones, unides, plenes de l’Esperit, joioses, actives… que canvien el curs de la Història:
Fem lectio de LA VISITACIÓ: Evangeli segons sant Lluc (Lc 1,39-45)
“Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà»

Segueix a l’Anunciació.- La litúrgia ens ha fet proclamar-la ahir en el IV dium. d’ADVENT
·       Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà;
·       entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet.
·       Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant,
·       cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes.
·       Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me?
·       Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut!
·       Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà»

Fem lectio divina amb l’Àngelus, record al llarg de tot l’any de l’Anunciació i l’Encarnació. La devem al papa Joan XXII (s. XIV) que decretà que es resessin 3 avemaries. I els 3 tocs a Lluís XI de França. Es resa 3 cops al dia: a les 6, a les 12 i a les 18 h.
Pau VI sindicà que l’Àngelus es una pregària que no precisa de modificació o reforma, donada la senzillesa de la seva estructura (Marialis cultus).

ORACIÓ DE L’ÀNGELUS.- Comentar-la aprofundint-la.
V/. L’àngel del Senyor anuncià a Maria,
R/. I concebé per obra de l’Esperit Sant.
          Déu vos salve,…

V/. Sóc l’esclava del Senyor.
R/. Que es faci en mi segons la vostra paraula.
          Déu vos salve,

V/. I el Verb es féu carn.
R/. I habità entre nosaltres.
          Déu vos salve,
          V/. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
          R/. Perquè siguem dignes de les promeses de N. S. Jesucrist.

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui hem conegut per l’anunci de l’àngel, l’Encarnació del vostre Fill Nostre Senyor Jesucrist, siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu, a la glòria de la resurrecció. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Resem-la amb fe i agraïment. És Nadal… Bon Nadal!

20 de desembre de 2021

Compartir