Escola de pregària “Vetlleu i pregueu”. Un Dia de Recés per a tots els fidels d’Urgell

El passat dia 7 de març a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer tingué lloc un recés espiritual d’un dia, a l’inici de la Quaresma, predicat pel Bisbe d’ Urgell, Joan-Enric Vives. La participació fou molt nombrosa, uns cent-vint persones, que es congregaren per a compartir un dia de silenci, pregària i contacte íntim amb el Senyor i la seva Paraula, en aquesta Quaresma camí cap a la Pasqua.

A través de tres meditacions els assistents han cercat el rostre de Déu en Jesucrist, acceptant la pròpia història de salvació, contemplant la bondat de Déu que sempre ens acompanya, i sentint de nou la crida de Jesús a seguir-lo amb tota la pròpia vida. I oferir-se com a apòstol seu.

El Bisbe setmanes abans va anunciar als Consells Pastoral i Presbiteral que en endavant hi haurà una programació de recessos al llarg de l’any, perquè el poble de Déu rebi formació sobre espiritualitat cristiana, a la manera d’una Escola de pregària amb el suggerent reclam de les paraules de Jesús als deixebles a Getsemaní: “Vetlleu i pregueu per no caure en temptació”.

p1000638p1000624p1000631p1000634p1000651p1000665
Compartir