Es restaura el retaule de Sant Cristòfol de Toses

El retaule barroc de l’església parroquial de Sant Cristòfol de Toses, a l’Arxiprestat de Núria-Cerdanya, va ser restaurat en una col·laboració del Bisbat d’Urgell amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. El retaule va recuperar l’emplaçament original després d’un laboriós procés de restauració, al mes de desembre.

L’actuació fou complexa perquè l’obra estava en molt mal estat a causa d’un sever atac d’insectes que havia debilitat el suport de fusta i moltes peces s’havien fraccionat. L’any 2008 es va desmuntar i es va traslladar a la seu del CRBMC a Valldoreix, on la restauració s’ha perllongat entre els anys 2014 i 2019. La intervenció ha permès desenvolupar una labor formativa, ja que ha estat desenvolupada amb l’ajut d’alumnes en pràctiques i becaris de l’especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

El retaule de Toses és un moble d’època barroca, probablement de finals del segle XVII o principis del segle XVIII, d’autoria desconeguda, format per una sèrie de suports estructurals en forma de cornises amb motllures i caps d’àngels, columnes, fornícules i altres ornaments de fusta. La predel·la la decoren tres escenes que representen Sant Francesc Xavier, al centre; Verònica, a la dreta, i Crist, a l’esquerra.


Vídeo

Compartir