Es constitueix la Comissió Mixta de seguiment dels Acords entre la Santa Seu i el Principat d’Andorra

img_7265

La Comissió Mixta prevista a l’Acord entre la Santa Seu i el Principat d’Andorra va quedar constituïda el dimarts 13 de març al vespre al Palau Episcopal, en una primera reunió a la qual van assistir els membres designats per ambdues parts.
Formen aquesta comissió de seguiment dels Acords tres persones designades per la Santa Seu: el Nunci Apostòlic a Andorra, el Representant del Copríncep Episcopal i el Vicari General de la Diòcesi d’Urgell; i tres persones designades pel Govern del Principat d’Andorra: el Ministre d’Afers Exteriors, l’Ambaixador d’Andorra davant de la Santa Seu i la Coordinadora d’Afers Bilaterals i Consulars del Ministeri.

Aquestes persones en l’actualitat són l’Excm. Arquebisbe Renzo Fratini, M. I. Mn. Nemesi Marqués i M. I. Mn. Josep M. Mauri, per part de la Santa Seu; i el M. I. Sr. Gilbert Saboya, l’Excm. Sr. Jaume Serra, i la Ima. Sra . Maria Noguer. Meritxell Castillo, Consellera en l’Ambaixada prop de la Santa Seu, va ser qui va assistir a la reunió en el lloc de Maria Noguer.
La creació d’aquesta Comissió estava ja prevista a l’article XV.III de l’Acord que fou signat el 17 de març de 2.008, ratificat pel Consell General el 15 de maig següent i que va entrar en vigor a finals del mateix 2.008. Té les funcions de seguiment del Tractat, i ha de proposar solucions davant eventuals situacions que es puguin presentar sobre els temes objecte de l’Acord.
La Comissió va ser rebuda al Palau Episcopal pel Copríncep episcopal S.E. Mons. Joan-Enric Vives, que els va adreçar unes paraules de benvinguda.
Després de la trobada tingué lloc un sopar al mateix Palau on també van ser convidats el Cap de Govern d’Andorra, M. I. Sr. Antoni Martí i el Síndic General, M. I. Sr. Vicenç Mateu, a més del Representant del Copríncep Francès al Principat d’Andorra.
img_7252img_7257img_7261
Compartir