Ranari

Anys episcopat: 633

Assistí al concili quart de Toledo, del 633.