Pompeu, dubtós

Anys episcopat: 614

Assistí al concili d’Ègara. Però no és segur que fos bisbe d’Urgell.