Els seminaristes d’Urgell a la trobada de l’Almudena amb Benet XVI

almudena

Dissabte 20 d’agost, acompanyats per l’Arquebisbe Joan Enric i Mn. Ignasi Navarri, Rector del Seminari Diocesà d’Urgell, sis dels actuals vuit seminaristes de la Diòcesi d’Urgell van participar a la joiosa i solemne Eucaristia que Sa Santedat Benet XVI celebrà a la Catedral de Santa Maria de La Almudena de Madrid, amb els milers de seminaristes i els Rectors de Seminaris que assistien a la Jornada Mundial de la Joventut.
“Prepareu-vos a ser apòstols amb Crist i com Crist, per ser companys de viatge i servidors dels homes”, els indicà el Papa als seminaristes, tot vivint plens de caritat envers tothom “sense excloure allunyats i pecadors”. Els anys de preparació al ministeri sacerdotal han de ser “anys de silenci interior, de pregària constant, d’estudi assidu i de prudent inserció en l’acció i en les estructures pastorals de l’Església”.
El Papa convidà els seminaristes a meditar el misteri de l’Església, com a comunitat i institució, família i missió, “creada per Crist mitjançant l’Esperit Sant i, al mateix temps, resultat de tots els qui la constituïm amb la nostra santedat i els nostres pecats”. La santedat de l’Església es fonamenta en la santedat de Crist, però Benet XVI subratllà que “nosaltres hem de ser sants per no crear una contradicció entre el signe que som i la realitat que volem significar”.
Compartir