Els preveres d’Urgell obsequien Mons. Vives amb una Creu pectoral

Dins de la celebració de la jornada de formació permanent per als preveres i diaques que va tenir lloc el dia 4 de febrer a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer, els preveres i diaques d’Urgell van voler obsequiar a Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, amb un regal ben significatiu amb motiu dels seu XXVè. aniversari d’ordenació episcopal.

El Vicari General Mn. Josep M. Mauri va adreçar-se a l’Arquebisbe Joan-Enric en nom de tots els preveres per manifestar-li l’estima i apreci de tot el presbiteri diocesà envers la seva persona i envers el seu ministeri com a Bisbe diocesà, Pastor i Pare de la Diòcesi.

El regal que els preveres van lliurar-li al Sr. Arquebisbe fou un bonic pectoral obra del mestre Manuel Capdevila de “Capdevila joiers i argenters de la ciutat de Barcelona”. El pectoral té en la seva part frontal quatre pedres incrustades procedents de Terra Santa amb les quals l’artista Capdevila va voler manifestar l’amor i estima que Mons. Vives té envers Terra Santa i els cristians que hi habiten. Són 4 pedres de Jerusalem, el Riu Jordà, Natzaret i la Muntanya de les Oliveres. En el revers del pectoral hi figura la inscripció “XXV anys.  Joan-Enric Vives. Els preveres d’Urgell. 2018”.

Tal i com va manifestar el Vicari General Mn. Josep M. Mauri, el Sr. Arquebisbe havia volgut celebrar el seus 25 anys d’ordenació episcopal amb senzillesa i austeritat en diverses celebracions: en la passada Missa Crismal amb els preveres que també celebraven els seus 25 i 50 anys d’ordenació presbiteral; amb els laics del Consell Pastoral Diocesà; amb la Cúria diocesana les passades festes de Nadal i amb la seva família i amics al setembre.

El pectoral vol ser una mostra de l’estima dels preveres envers l’Arquebisbe Joan-Enric, que va quedar palesa en l’aplaudiment sincer i calorós que els preveres van fer en el moment del seu lliurament a l’Arquebisbe.

L’ordenació episcopal de Mons. Vives tingué lloc a la Catedral de Barcelona, el 5 de setembre de 1993, juntament amb els altres Bisbes auxiliars de Barcelona, Mons. Pere Tena (a.c.s.) i Mons. Jaume Traserra (a.c.s.).

Compartir