Els desafiaments pastorals sobre la família en el context de l’evangelització

En aquest diumenge sempre preguem i reflexionem sobre la família, en escaure’s la festa litúrgica de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep. Ells ajuden i estimulen les famílies cristianes a obrir-se a la gràcia de Déu i anar endavant en el testimoniatge coratjós de l’amor fidel, de la complementarietat entre els esposos, de l’acolliment responsable i agraït dels fills, de la seva cura, educació i formació integral, de l’amor als avis, als malalts i als altres parents, de viure com a església domèstica el sagrament del matrimoni, i del testimoniatge de l’amor sempre més gran i de l’estimació pel do sagrat de la vida, que Déu Creador concedeix a través de les famílies de la terra, fins acollir-nos en el cel per viure amb Ell la família eterna, que no morirà, la dels fills i filles de Déu, quan Déu ho serà tot amb tots.

El Sant Pare Francesc ha convocat un Sínode de bisbes extraordinari per al 2014, que té com a objectiu anunciar l’Evangeli en els actuals reptes pastorals en relació a la família. I ha volgut que, des de les Esglésies particulars, hi participem activament. A Urgell la Delegació diocesana de Família i Vida està preguntant així:

1.- Sobre la difusió de la Sagrada Escriptura i del Magisteri de l’Església en relació a la Família: ¿Els ensenyaments d’aquests documents del Magisteri són coneguts? Si es coneixen, ¿són acceptades les seves ensenyances?
2.- Sobre el matrimoni segons la llei natural: ¿Considereu que el concepte de “llei natural” en relació a la unió entre l’home i la dona, és acceptat?
3.- La pastoral de la família en el context de l’Evangelització: ¿Es fa prou per preparar bé el matrimoni? Es fa prou per promoure la consciència de família com “església domèstica“? Les famílies cristianes, són transmissores de la fe? L’Església acompanya prou els matrimonis i les famílies?
4.- Sobre la Pastoral per fer front a algunes situacions matrimonials difícils: ¿Viure en parella és una realitat molt estesa? Es pot parlar d’un percentatge? Els separats i divorciats tornats a casar, ¿són molts? Com viuen els batejats aquesta irregularitat? En són conscients, indiferents, se senten marginats en no poder rebre els Sagraments? Són molts els qui viuen així? Demanen poder rebre els Sagraments de la Reconciliació i de l´Eucaristia? Creieu que la nul•litat matrimonial seria una solució? L’Església està a prop d’aquestes persones? Com l’Església els recolza?
5.- Sobre les unions de parelles del mateix sexe: Com tractar pastoralment el cas de les unions de persones del mateix sexe?
6.- Sobre l’educació dels fills en les situacions matrimonials irregulars: Els pares demanen la catequesi? Van a l’Església? Demanen els Sagraments? Quina resposta hi dóna l’Església? Preparació, administració del Sagrament i acompanyament?
7.- Sobre l’obertura dels cònjugues a la vida: ¿La doctrina de l’encíclica “Humanae vitae” de Pau VIè. és coneguda? És acceptat el seu ensenyament sobre els mètodes naturals i la paternitat responsable? S’atansen als sagraments? Com es pot promoure una mentalitat més oberta a la natalitat?
8.- Sobre la relació que existeix entre la família i la persona: ¿La família és l’ambient privilegiat de la persona on es pot trobar amb Crist, plenitud de l’ésser humà? I 9.- Creus que hi ha altres desafiaments, reptes i propostes?
Aquestes qüestions ens poden ajudar per a reflexionar i pregar. Fem-ho!

Compartir