El Sínode dels Joves

Des del proper dimecres dia 3 d’octubre i fins al diumenge 28, se celebrarà a Roma, convocat pel Sant Pare Francesc, el Sínode de Bisbes que tractarà sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. El camí fins arribar al Sínode ha comptat amb un Document preparatori, un Qüestionari per a les Conferències episcopals i un Qüestionari on line obert a tothom; una Carta del Papa per als joves, un Seminari internacional sobre la condició juvenil i la reunió pre-sinodal amb un document final. Participaren en aquesta darrera iniciativa prop de 300 joves dels cinc continents i també uns 15.000 joves a través de les xarxes socials. S’ha viscut el desig de l’Església de posar-se a l’escolta de tots els joves, sense excloure’n cap.

Tots aquests materials van ser analitzats àmpliament, sintetitzats acuradament i finalment recollits en l’“Instrument de treball” (Instrumentum laboris) per al Sínode, que està estructurat en 3 parts amb 3 lemes: “reconèixer”, on s’escolta la realitat, fent una síntesi sobre la situació actual de la joventut; “interpretar”, amb algunes claus de lectura de les qüestions decisives presentades al discerniment del Sínode; i “escollir”, on es vol ajudar els Pares sinodals a prendre una posició sobre les orientacions i decisions que es prendran. I es conclou amb una significativa atenció al tema de la santedat, perquè l’Assemblea sinodal reconegui en ella «el rostre més bonic de l’Església» (GE 9) i ho sàpiga proposar a tots els joves d’avui.

El Sínode vol respondre a allò que és essencial a la vocació i la missió de l’Església que ha de tenir cura dels joves. De la mateixa manera que el Senyor Jesús va caminar amb els deixebles d’Emaús (cf. Lc 24,13-35), també l’Església ha d’acompanyar tots els joves, sense excloure’n cap, vers l’alegria de la fe i de l’amor. I els joves rejoveniran el rostre de l’Església. Com ja ho expressava el Missatge als joves del Concili Vaticà II (8.XII.1965), el Sínode dels joves cerca nous camins de rejoveniment eclesial i vol ajudar al discerniment vocacional en aquest “canvi d’època”. Un discerniment que és un instrument pastoral, basat en una actitud autènticament espiritual, per tal d’obeir l’Esperit Sant. El Document convida a obrir i no tancar, a fer preguntes i a plantejar interrogants sense suggerir respostes preestablertes, a considerar alternatives i explorar oportunitats. Des d’aquesta perspectiva, és evident que la mateixa Assemblea sinodal del proper mes d’octubre necessita ser afrontada amb les disposicions pròpies d’un procés de discerniment, i amb pregària.

Intercedim aquests dies i al llarg del Sínode pels joves d’arreu del món i pels Pares sinodals, amb la pregària redactada pel mateix Papa Francesc:

“Senyor Jesús, la vostra Església en camí vers el Sínode dirigeix la seva mirada a tots els joves del món. Us demanem que amb coratge es facin càrrec de la pròpia vida, vegin les coses més boniques i profundes, i conservin sempre el cor lliure. Acompanyats per guies prudents i generosos, ajudeu-los a respondre a la crida que Vós dirigiu a cada un d’ells, per a realitzar el propi projecte de vida i assolir la felicitat. Mantingueu oberts els seus cors als grans somnis i feu que estiguin atents al bé dels germans. Com el Deixeble estimat, que estiguin també ells al peu de la creu per acollir la vostra Mare, rebent-la de Vós com un do. Que siguin testimonis de la Resurrecció i sàpiguen reconèixer-vos viu al seu costat, anunciant amb joia que Vós sou el Senyor.”

Compartir