El Secretariat Intediocesà per la Joventut es reuneix per preparar la JMJ

La Jornada Mundial de la Joventut que s’ha de dur a terme a Lisboa el proper 2023 i la seva preparació entre les delegacions de Joventut de les diòcesis catalanes va ser el leit-motiv o l’objectiu preferencial de la trobada que van tenir els delegats diocesans del SIJ  (Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya, Mallorca i Menorca) a Barcelona.

La trobada fou presidida pel bisbe Xavier Vilanova i comptà amb la presència dels delegats i sotsdelegats de les diverses diòcesis. Van tractar de l’organització conjunta de l’activitat del proper estiu 2023.

Compartir