El “Nau Testament” en llengua aranesa

La cultura en llengua aranesa i l’Església estem de festa. Per primera vegada de forma completa en llengua aranesa, han estat traduïts tots els escrits del Nou Testament de la Bíblia, el tresor més gran dels cristians. El Nou Testament ofereix tot el que sabem de més cert sobre Jesús de Natzaret, el Messies de Déu, que dóna sentit de fe i de salvació a tants i tants milions de persones arreu de la terra. Són paraules lluminoses i plenes de sentit, clau de volta per a comprendre tota la Bíblia -Antic i Nou Testament-. Paraules que han transformat i orientat moltíssimes vides, perquè mostren una llum pura i sobrenatural, la llum de Jesucrist, el Senyor. El Concili Vaticà II, brúixola per al nostre temps, en un text emblemàtic de la Constitució sobre la Divina Revelació, ensenya que “la Paraula de Déu, que és potència de Déu per a la salvació del qui creu (cf. Rm 1,16) es presenta i manifesta el seu vigor de manera ‘eminent’ en els escrits del Nou Testament” (DV 17). Aquests escrits ens donen la veritat definitiva de la Revelació divina, segons el cristianisme.

El text íntegre del Nou Testament en llengua aranesa, ha estat molt ben traduït a partir de la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) per Mn. Jusèp Amiell i Solé, fill de Garós i antic Arxiprest de la Vall d’Aran, i ben editat per l’Arxiprestat d’Aran i el Bisbat, amb l’ajut del Conselh Generau d’Aran i la Direcció general d’Afers religiosos, perquè sigui comprès i estimat en la llengua pròpia de la Vall d’Aran, una variant de la noble i antiquíssima llengua occitana.

Tal com reclamava el Sínode sobre la Paraula de Déu de 2008, “la Paraula de Déu és un bé per a tots els homes, que l’Església no ha de conservar només per a ella, sinó compartir amb alegria i generositat amb tots els pobles i les cultures, perquè també ells puguin trobar en Jesucrist el camí, la veritat i la vida (cf. Jn 14,6).” (Proposició nº 49). Calia, doncs, que també la Paraula evangèlica s’expressés en la llengua aranesa, perquè la necessitem per a l’oració i la litúrgia, per a la catequesi i la vida cristiana, però també perquè enriqueix el patrimoni lingüístic i cultural de la Vall d’Aran i de tota la cultura occitana, i podrà ser més ben coneguda i acollida per tots els homes i dones de bona voluntat de la Vall i per tots els amants de la llengua i la cultura araneses.

El Nou Testament és un llibre que reclama estimació a l’hora de llegir-lo i de comprendre’l. Per als cristians és un llibre sagrat i inspirat per Déu, que estimem i llegim demanant la il·luminació de l’Esperit Sant. També és un llibre que ha deixat un solc ben profund en la nostra cultura i la nostra llengua, en la nostra història i també en el nostre present que volem projectar vers el futur. Si escoltem a fons les seves paraules, si cerquem Aquell que hi parla sempre en el més profund de totes les seves pàgines, trobarem una llum i una felicitat sempre noves, una veritat i una alegria que no moren, que res ni ningú no pot donar, perquè en el Nou Testament sempre hi ha la persona de Jesús, el Fill de Déu, esperant-nos, cridant-nos i oferint-nos la seva salvació des d’unes paraules aparentment ben humanes, però que són paraules plenes d’esperit i de vida eterna. Els apòstols li digueren a Jesús, “Només Vós teniu paraules de vida eterna!” (Jo 6,68). Fem-nos el ferm propòsit de llegir continuadament els Evangelis i el Nou Testament, i fem cas del que l’Església diu als diaques, “creieu el que llegiu, ensenyeu el que creieu, i practiqueu el que ensenyeu!”.

Compartir