El Museu Diocesà restaura peces d’orfebreria del seu fons

El Museu Diocesà d’Urgell està duent a terme un procés de renovació de la museografia i de restauració del seu fons, amb els que es cerca oferir un millor servei als visitants, explicant i mostrant una de les col•leccions d’art religiós més interessants de Catalunya.
En aquest context es va fer la restauració del retaule de l’església de La Pietat durant l’any 2016 i enguany s’han restaurat algunes peces litúrgiques que acompanyaven el retaule i que permetran en un futur explicar millor el context i la història del temple. En la mateixa intervenció, s’han restaurat d’altres peces d’orfebreria, fins a un total de 31.
La restauració s’ha dut a terme en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, gràcies a la subvenció que es va atorgar l’any 2016.
Entre aquestes peces d’orfebreria, d’orígens ben diversos algunes, destaquen la Creu Processional de La Pietat, una escultura de Sant Ot, les àmfores dels Sants Olis de la Catedral, encenser i tres sacres, quatre canelobres de la Catedral de Santa Maria. També hi ha reliquiaris, copons, calzes dels segles XVIII i XIX i d’altres peces vinculades amb la litúrgia, que el pas del temps havia enfosquit i desllustrat per la sulfuració de la plata i per l’oxidació de soldadures i algunes abrasions pròpies de l’ús.
Les peces que contenien fusta han estat netejades de possibles insectes xilòfags, les de metall han estat desmuntades i netejades curosament de la pols i la brutícia, i sotmeses a un tractament d’ultrasons o de neteja amb agents quelants i tensioactius; i s’ha aplicat una capa de protecció per millorar el seu aspecte.

Compartir