El Bisbat d’Urgell, satisfet amb la restauració el Beatus, una peça emblemàtica del Museu Diocesà

El Bisbat d’Urgell vol expressar alegria i satisfacció davant la recent intervenció de conservació-restauració duta a terme al manuscrit urgellenc del Beatus.
Aquesta actuació se situa en el marc de les restauracions que s’estan portant a terme al Museu Diocesà d’Urgell per preparar la seva col·lecció per a una futura instal·lació museística. Durant els darrers quatre anys s’han fet intervencions en diverses peces rellevants, com ara la casulla de Sant Ermengol datada al segle X, el sarcòfag policromat de fusta del segle XVII, també vinculat a la figura del Sant-Bisbe, la butlla del Papa Silvestre II, de l’any 1001, i el retaule renaixentista de la Pietat, del segle XVI, entre d’altres.
El llibre del Beatus d’Urgell ha estat restaurat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya a Valldoreix. Aquesta actuació s’ha realitzat per valorar l’estat del volum, i millorar-ne la conservació. Les principals accions han estat la neteja mecànica en alguns punts, l’eliminació puntual d’antigues intervencions de restauració, el tractament de deformacions del suport, la consolidació i l’estabilització física i reintegració del suport, també s’hi han disposat làmines de protecció, i finalment s’ha elaborat un dispositiu de conservació per al seu emmagatzematge permanent.
El Beatus de La Seu d’Urgell és un preciós manuscrit amb el comentari de l’Apocalipsi del monjo Beat de Liébana, escrit al darrer quart del segle X, i profusament il·lustrat, que l’any 1147 formava part de la biblioteca de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. És un exemplar enigmàtic, perquè no té cap indicació d’origen, ni de qui l’encarregà, ni del nom de l’escrivà ni del miniaturista. Els especialistes per l’estil i les característiques de les imatges el vinculen amb la tradició dels beatus mossàbars il·lustrats de l’antic regne de Lleó. És un dels 24 manuscrits del Beat de Liébana conservats al món. Té 76 fulls miniats, essent un còdex de gran impacte visual i força plàstica, que des del punt de vista iconogràfic està influenciat per la tradició carolíngia.
Finalment pel que fa al Museu, el Bisbat ha adquirit la casa de Cal Roger, situada al carrer Canonges, per ampliar i millorar l’equipament museístic. En aquest sentit, ara es treballa en la fase de projecte i reflexió pel que fa referència a la museologia. Es tracta, doncs, d’un projecte que es durà a terme més a llarg termini, que pretén posar en valor la col·lecció del Museu Diocesà, i el conjunt Catedralici de Santa Maria d’Urgell, en el seu conjunt Catedral, església de St. Miquel i Claustre romànic. 

Compartir