Diumenge de Pasqua (A)

Germans:

Què no pagaríem per poder tenir l’experiència dels primers deixebles el matí de Pasqua, per estar en el lloc de Maria Magdalena, de Pere o de Joan! Ells, que havien conviscut amb Jesús seguint-lo pels camins de Palestina durant tres anys atents a la seva paraula de vida, testimonis oculars dels seus miracles, comensals amb ell en el Sant Sopar, observadors muts de la seva passió i de la seva mort, ara, es troben cara a cara amb ell, viu de nou, havent deixat el sepulcre buit!

Tot el missatge de Jesús queda aclarit amb la seva resurrecció. És veritat: era el Fill de Déu, el Messies promès als antics. Llavors, l’amor i la tendresa de Déu Pare pels homes és una realitat incontestable. El Regne de Déu, que amb tant d’entusiasme havia predicat Jesús, es complirà entre els homes. Diu l’Evangeli: Aquell deixeble (Joan) entrà (al sepulcre), ho veié i cregué.

Nosaltres no podrem viure mai les experiències que aquells primers seguidors de Jesús van experimentar, però ens sentim els seus hereus. I la fe d’ells és la nostra fe, la seva alegria és la nostra alegria, la crida que ells rebmren a anunciar l’Evangeli és la que també rebem nosaltres.

Avui, en aquesta Pasqua, som aquí per afirmar que creiem tot allò que hem rebut dels apòstols. Som aquí per afirmar amb tot el nostre ésser que Jesús viu i ens va al davant, que ens empeny a viure la seva mateixa vida i a participar de la seva mateixa resurrecció.

Els sentiments que han d’omplir avui el nostre cor són: una profunda alegria i una sentida acció de gràcies, juntament amb el compromís de viure com a ressuscitats, perquè, com diu Sant Pau als cristians de Colosses, nosaltres ja hem entrat al món dels ressuscitats pel baptisme, que ens va incorporar a la mort i a la resurrecció de Crist. I, per consegüent, diu Sant Pau: Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, assegut a la dreta del Pare; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.

Quan ens deixem conduir per l’Esperit de Jesús, que està en nosaltres, som portats per ell, ja ara, a poc a poc, a viure i a tastar parcialment, segons la nostra capacitat i disposició, la nova vida; a mesura que l’Esperit ens porta a canviar el gust i el desig de les coses de la terra, pel desig i el gust de les del cel.

Aquests béns són els que, de debò, us desitjo a tots els presents, com felicitació de Pasqua. Faig extensiva aquesta felicitació a tots els vostres, familiars i amics.

FELIÇ PASQUA DE RESURRECCIÓ PER A TOTS!