Dissabte Sant a la Catedral

Dissabte Sant està litúrgicament marcat pel silenci i la pregària prop del sepulcre del Senyor, rellegint la Paraula de Déu plena d’esperança i imitant la Mare de Déu que esperava amb fe la resurrecció del seu Fill. Ella és el nostre model de fe i esperança activa enmig de les proves o en els grans dolors i soledats.

El dissabte sant, dia 3 d’abril, al matí, a la S.E. Catedral de Santa Maria d’Urgell, presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric, dels Vicaris Generals, sacerdots de la ciutat, els seminaristes i alguns fidels, va tenir lloc l’Ofici de Lectura i Laudes, en nom de tota la Diòcesi demanant fe i esperança.

I tot el dia cal viure’l en l’espera de la Victòria de Crist, que venç el mal amb el seu amor de Resurrecció.

Compartir