Dispensa del precepte per a la festa de St. Josep i St. Jaume

El Sr. Bisbe d’Urgell, atenent al fet que el calendari laboral aprovat per la Generalitat de Catalunya per a l´any 2009 presenta com a dies feiners el 19 de març i el 25 de juliol, ha decretat que els fidels quedin dispensats de l´obligació de participar a la celebració eucarística i d´abstenir-se del treball en les solemnitats de Sant Josep i de Sant Jaume.

Amb tot, tenint en compte que per a l´Església Catòlica, aquests dies segueixen mantenint el caràcter de solemnitat litúrgica, recomana que els sacerdots i els responsables de les comunitats cristianes procurin donar a aquestes celebracions el relleu que els són pròpies, tot invitant i exhortant els fidels a participar a l´Eucaristia, facilitant-los l’assistència amb horaris adients. El Decret porta data de 12 de març de 2009.

Compartir