Dispensa del precepte en les festes de St. Josep i St. Jaume per a l´any 2014

El Sr. Arquebisbe d’Urgell, en ús de les facultats concedides per la Santa Seu als Bisbes, ha disposat que en la festa de Sant Josep i en la festa de l’apòstol Sant Jaume d’aquest any 2014, els fidels quedin dispensats de l’obligació de participar a la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball.


Donat que per a l’Església Catòlica aquests dies segueixen mantenint el caràcter de solemnitat litúrgica, recomana que els sacerdots i els responsables de les comunitats cristianes procurin donar a aquestes celebracions el relleu que els són pròpies, tot invitant i exhortant els fidels a participar a l’Eucaristia, facilitant-los l’assistència amb horaris adients.

Compartir