Diada de “Germanor” 2017

El Dia de l’Església diocesana o Diada de “Germanor” 2017 reclama la nostra atenció, un any més, perquè ens fem més i millor conscients que formem part de la família dels fills de Déu, que ens aplega en comunitat de germans. A ningú no se li ocorre pensar que el més important en una família és l’economia. El que compta és la salut, la bona relació, la preocupació pels fills i néts…, i també la fe i l’amor compartits. Però tots sabem com convé que no falli l’economia per tal de tirar endavant totes aquestes causes. La primera comunitat dels cristians que reflecteixen els Actes dels Apòstols ho expressava dient: “Tot ho tenien al servei de tots” (Ac 2,44), perquè vivien l’ideal de compartir els béns i posar-los al servei de la comunitat. Un text que ha inspirat moltes famílies religioses, i que també expressa un ideal per a tots els cristians, una economia més “comunitarista” o “economia de comunió”.

En aquest diumenge celebrem a totes les Diòcesis de Catalunya la Diada de “Germanor” (bella paraula per a una bella causa) que és l’oportunitat per a destacar que l’Església –família de famílies- necessita un suport econòmic. Ser conscients d’això no significa que fem l’Església més materialista, sinó que la fem més creïble, perquè significa que els cristians es van fent més responsables i més compromesos en la causa de l’Evangeli. Hom mostra que estima una causa quan l’ajuda segons les seves possibilitats.

Donem gràcies per l’esforç econòmic conjunt de tantes persones que fan possible que les parròquies, les institucions diocesanes i l’acollida a tots, sense diferències, vagin tirant endavant. Vull fer esment dels qui no s’obliden de la Diòcesi ni de la seva parròquia, i els fan alguna donació. I dels qui, des dels Consells diocesà o parroquials d’economia, donen el seu valuós consell i la seva ajuda als rectors i al bisbe, porten la comptabilitat, o van pensant les obres que convé fer i la manera d’obtenir els recursos necessaris. A cada parròquia necessitem que els laics ajudin els preveres a portar l’economia. Els sacerdots no cal que s’hagin de cuidar de tot, ni ho poden fer. A tots els qui els ajudeu en aquesta tasca, el meu agraïment més sincer.

La col·lecta de Germanor eixampla el nostre horitzó. Ja no ens responsabilitzem només de la nostra parròquia, sinó de l’Església diocesana, de la qual la pròpia parròquia n’és una part, i de l’Església universal a través de les col·lectes i altres aportacions que es van donant al llarg de l’any. Aquesta col·lecta ve a reforçar el Fons Comú Diocesà, des del qual s’han d’atendre les necessitats de la comunitat diocesana: la retribució dels preveres i altres agents pastorals, l’ajuda a les Delegacions, la reconstrucció i el manteniment dels temples, les ajudes per a obres, etc. Siguem generosos, perquè Déu estima el qui dóna amb generositat!

Que la diada de “Germanor” ens faci sentir el goig de ser Església de Déu, Església diocesana, formada per germans que s’estimen i posen en comú molt o part del que tenen, com en la primera Església apostòlica, i que viuen amb interès la responsabilitat d’ajudar la pròpia parròquia i l’Església diocesana perquè puguem dur a terme l’obra salvadora de Jesús en el nostre temps.

Compartir