Dia 31: Verge Maria de la Visitació (beat fra Angèlic)

31 Verge Maria de la VisitacióReina del cel i Mare dels creients, 

fidel deixebla de Jesucrist, 

que anàreu decididament a ajudar Elisabet, 

plena de caritat. 

Veniu a visitar-nos, 

i ompliu-nos de l’alegria del Regne de Déu. 

Que en totes les adversitats 

trobem la pau i la confiança,  

i a tot arreu hi posem la caritat envers el pròxim. 

Que cessi la pandèmia i ens puguem refer 

amb salut, solidaritat i fraternitat.

Compartir