Dia 30: Verge de la Caritat del Coure (Patrona de Cuba)

Santa Maria, Mare del Crist i Mare de l’Església, 

que sou portadora de Caritat per a tots els vostres fills. 

Ensenyeu-nos a estimar Déu, per damunt de tot, 

i al pròxim, com a nosaltres mateixos, per amor de Déu. 

No deixeu mai que abandonem la fe 

vetlleu per la nostra esperança ferma i confiada, 

i sobretot, manteniu-nos en l’amor i la pau, 

tenint cura dels nostres germans necessitats.

Compartir