Dia 23: Maria de la Pentecosta (Manresa, Retaule del Sant Esperit, Pere Serra 1394)

23 PentecostaSanta Maria de la Pentecosta, 

que acolliu l’Esperit Sant amb els Apòstols. 

i uniu l’Església en un sol amor. 

Feu-nos dòcils a les seves inspiracions, 

perquè renaixem a la vida nova de ressuscitats, 

siguem testimonis de Crist arreu de la terra, 

i estimem amb obres i de veritat. 

Ensenyeu-nos a acollir els dons de l’Esperit Sant 

i a fer-los fructificar amb docilitat.

Compartir