Dia 22: Verge Blanca (Toledo)

22 VergeBlancaAixí com el vostre Fill, Jesús, 

us omple d’amor tendre i d’alegria, 

també nosaltres acudim a Vós, Verge Maria, 

amb les nostres oracions, 

perquè us estimem i volem ser omplerts 

de l’alegria del Regne de Déu, 

la que el Senyor ofereix als petits i senzills. 

Obriu-nos a l’esperança, 

feu-nos viure en l’alegria pasqual, 

i transformeu les tristeses en goig.

Compartir