Dia 19: Ntra.Sra. Aparecida (patrona del Brasil)

19 NS AparecidaVerge i Mare del Senyor, 

humil serventa del Magnificat, 

que us apiadeu dels pobres i sempre els socorreu. 

Doneu gràcia i alegria als qui us supliquen, 

i ajudeu-nos a fer realitat 

tot allò que el vostre Fill ens digui.

Compartir