Déu continua cridant?

¿Ens ho creiem que Déu continua cridant? ¿que invita els joves i tothom a viure assemblant-nos a Jesucrist? Acabem de posar en marxa la campanya “Tens una crida. Respon”, amb la qual volem animar els joves a consagrar-se i unir-se a “una companyia amb presència internacional, que sempre cotitza a l’alça i que enfronta desafiaments per canviar la vida de moltes persones”. Per això, utilitzant una metàfora del món empresarial, explica que és “La crida del cap més influent del món!”. Amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives, que se celebren conjuntament aquest diumenge 4t. de Pasqua, o d’El Bon Pastor, som invitats a fer més visible el valor, la utilitat i la felicitat que estan presents en tota crida vocacional.

Cal tenir present que la crida vocacional la porta dintre seu tot cristià i, en el fons, tot ésser humà. Què vol Déu de mi, de cadascú? I podem afirmar que fa feliç escoltar i respondre amb generositat aquesta crida. Seria molt bo que els joves entenguessin que la crida vocacional és una realitat que pot succeir en la seva vida i que la societat hauria de promoure aquestes vocacions amb la pregària i l’acompanyament, a més de col·laborar econòmicament a la formació de les vocacions que sorgeixen en els països anomenats de missió.

El lema “Tens una crida”, extret del missatge del Papa Francesc per a la Jornada: “Escoltar, discernir, viure la crida del Senyor”, vol manifestar que Déu continua cridant els joves i que la vocació sacerdotal i la d’especial consagració són una alternativa de vida apassionant, que no té res a envejar a la que ofereixen les millors companyies del món o les professions o dedicacions més interessants o atraients.

Segons dades de la CEE, l’Església a Espanya compta amb 18.576 sacerdots diocesans i 55.367 religiosos (inclosos sacerdots) i religioses. També cal destacar els monjos i monges de clausura, que sumen 9.154. Als seminaris majors hi ha 1.263 aspirants, 16 més que en el curs anterior, fet que suposa un augment de l’1,3%. Per la seva banda, els seminaris menors compten aquest curs amb 316 nous alumnes, un 10% més que l’any anterior. Pel que fa a les dades aportades per CONFER, que engloba totes les congregacions i instituts religiosos de vida apostòlica, hi ha 407 institucions, amb 40.213 religiosos i religioses (el 75,7% són dones). D’aquests, 1.215 estan en formació, perquè són novicis o han fet vots temporals.

El Papa Francesc ens orienta amb el seu missatge per a aquesta Jornada: “Déu sempre ens surt a l’encontre, i coneixent la nostra ardent nostàlgia d’amor i de felicitat, ens crida a l’alegria. En la diversitat i l’especificitat de cada vocació, personal i eclesial, es necessita escoltar, discernir i viure aquesta paraula que ens crida des de dalt i que, a la vegada que ens permet fer fructificar els nostres talents, ens fa també instruments de salvació en el món i ens orienta vers la plena felicitat… El Senyor continua cridant. No podem esperar a ser perfectes per respondre amb el nostre generós “sóc aquí”, ni espantar-nos dels nostres límits ni dels nostres pecats, sinó escoltar la seva veu amb cor obert, discernir la nostra missió personal en l’Església i en el mon, i viure-la en l’avui que Déu ens dóna”.

Compartir