Demanem la misericòrdia que l’Esperit concedeix

Amb les paraules d’una conegudíssima pregària litúrgica demanem a Déu, especialment en aquest Advent que avui iniciem i en l’Any sant de la misericòrdia, que començarem el dia 13 de desembre, el do de reconèixer i seguir les inspiracions divines de l’Esperit Sant, Consol i Misericòrdia del Pare: «Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en vós el seu principi i per vós arribin a la seva fi» (Laudes setmana I).

Entre tots haurem d’anunciar la misericòrdia, viure la reconciliació, celebrar amb renovat fervor el sagrament del perdó, i predicar les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Per això us proposo una renovada decisió a confiar-nos tots en aquest Any, en tot i per a tot, a la guia interior de l’Esperit Sant, com en una mena de «direcció espiritual». Acollir les seves inspiracions és important per a tot cristià, per a qui es posi en actitud de servei en l’Església. D’una «inspiració divina» valentament acollida pel sant papa Joan XXIII va néixer el Concili Vaticà II del qual ara el proper dia 8 de desembre es compleixen els 50 anys de la seva clausura, i van néixer en temps més propers al nostre molts altres gestos profètics. Cal deixar-nos guiar per la misericòrdia que l’Esperit Sant fa néixer en nosaltres, i només així podrem ser “misericordiosos com el Pare celestial és misericordiós” (Lc 6,38).

 
És aquesta necessitat de la guia de l’Esperit Sant el que ha inspirat les paraules del Veni Creator : «amb Vós com a guia, evitarem tot mal». Abandonem-nos tots al Mestre interior que ens parla sense soroll de paraules. Com a bons actors, hem de tenir l’oïda atenta, en les grans i en les petites ocasions, a les veus d’aquest apuntador amagat, per recitar fidelment la nostra part en l’escena de la vida. És més fàcil del que es pensa, perquè Ell ens parla dins, ens ensenya cada cosa, ens instrueix sobre totes les coses. «Quant a vosaltres -ens assegura Joan-, sé que manteniu la unció de l’Esperit que heu rebut del Fill i no necessiteu que ningú us instrueixi. La Unció que ve del Fill us ensenya totes les coses, diu la veritat i no menteix» (1Jo 2,27). Només cal a vegades una simple mirada interior, un moviment del cor, un instant de recolliment i de pregària. Confiem-nos a l’acció misericordiosa i poderosa de l’Esperit. Deixem que Ell amoroseixi el nostre cor i el faci obert a rebre l’amor misericordiós del Pare, i esdevinguem també nosaltres plens de misericòrdia envers els germans i especialment envers els més necessitats.

L’Advent de la Misericòrdia, guiats per l’Esperit Sant Defensor i Consolador, serà temps d’espera i d’esperança, temps de confiar en el Senyor que arriba, temps per a sembrar la bona llavor de l’Evangeli, temps per a la conversió de cor i per a l’ajuda solidària, temps per a fixar-nos en la Verge Maria, per imitar-la, i acollir així el Crist que ve a salvar-nos, temps de gràcia i d’alegria plena.

Compartir