Mitjans de comunicació social

La nostra tasca és fomentar i optimitzar la presència del missatge de l’Església als mitjans de comunicació social generalistes i treballar per a l’evangelització a través d’ells. També l’impuls, la coordinació i la supervisió dels mitjans de comunicació social de la diòcesi, i el suport a les tasques de difusió de les activitats de les diferents delegacions i les seves propostes i accions.

Sra. Cristina Orduña Ponti, Delegada diocesana