Delegació Pastoral Penitenciària

Vetlla per l’atenció pastoral dels internats als Centres Penitenciaris, les seves famílies, les víctimes i el personal funcionari que hi presta els seus serveis.

Mn. Ramon Sàrries Ribalta, Delegat diocesà.

Sra. Rosa Maria Llobet Presas, Educadora.