Delegació d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

S’ocupa de les relacions amb altres confessions cristianes i religions no cristianes, fomentant l’ecumenisme que promou el Concili Vaticà II i les orientacions actuals de la Santa Seu i de la CEE.

Mn. Ramon Balagué i Bajona, Delegat diocesà d’Ecumenisme i Relacions interreligioses