Delegació de Catequesi

S’ocupa de la transmissió harmònica i coherent de la Paraula revelada, tal i com ens és transmesa en la Tradició viva de l’Església. Donada la importància de la nova evangelització, tasca pròpia serà la institució i seguiment del Catecumenat.

Mn. Antoni Elvira Gorgorió, Delegat diocesà.
Sra. Mariví Castaño Reolid, Subdelegada.

  • Sr. Juan Manuel Avilés Pradas.
  • Sra. Teresa Cabanas Piera.
  • Mn. Josep Grau Navarro.
  • Sra. Magda Margineda Raich.
  • Mn. Jaume Mayoral Martí.
  • Sra. Rosa M. Salgueiro Pujós.
  • Sra. Josefina Sullà Solans.