Consell per als Assumptes Econòmics

“A cada diòcesi, el Bisbe, havent escoltat el col·legi de consultors i el consell per als assumptes econòmics, ha de nomenar un ecònom que sigui expert en economia i excel·leixi en honradesa” (C. 494).
 • Mn. David Codina Pérez, Ecònom diocesà
 • Sr. Carles Martin Neira, Delegat diocesà per als Assumptes Econòmics
 • Sr. Xavier Rebollo Graupera
“A cada diòcesi serà constituït un consell per als assumptes econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, ben experts en economia i en dret civil i d’integritat provada” (C. 492)
 • Mn. David Codina Pérez, Ecònom diocesà, Secretari general i Canceller i Moderador de la Cúria
 • Mn. Ignasi Navarri Benet, Vicari General
 • Sr. Carles Martín Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics
 • Sr. Josep Casanova Obiols
 • Sr. Francesc Xavier Coll Gilabert
 • Sr. Daniel Marsol Burgos
 • Sr. Joan Orrit Clotet
 • Sr. Antoni Simon Grau