Tancament de l’Any Jubilar Ramon Llull a Mallorca

La Diòcesi de Mallorca va tancar oficialment l’Any Jubilar en commemoració del 700 aniversari de la mort del Beat Ramon Llull amb un seguit d’actes que han culminat amb la missa solemne del 27 de novembre a la Seu de Mallorca, presidida pel Cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu i per l’Administrador Apostòlic de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull i amb la presència de Sa Majestat la Reina Sofia.

La celebració eucarística va comptar amb la presència dels cardenals Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona; Antonio Cañizares, cardenal de València; Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell;  Mons. Javier Salinas, Bisbe auxiliar de València; Jesús Murgui, Bisbe d’Oriola-Alacant; Mons. Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Francesc Conesa, bisbe electe de Menorca i el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat, així com nombrosos sacerdots, fidels i l’Alcalde de Ciutat de Mallorca, la Presidenta del Parlament Balear i altres autoritats civils. L’Escolania de Lluc, els Vermells de la Seu, els Nins Cantors de Sant Francesc, la Coral de la Seu i la Capella Mallorquina van participar a la celebració amb els seus cants.

A la seva homilia el Cardenal Angelo Amato va posar en relleu la figura mística i teològica que representa el Beat Ramon Llull, que fou laic, casat i pare de dos fills, que en ordre a la missió i de forma autodidacta, després d’una visió de Jesucrist crucificat, es convertí, es dedicà a la missió per difondre la fe en la Santíssima Trinitat a través del diàleg interreligiós, sense imposicions, dialogant amb la fe dels musulmans i la dels hebreus.

En acabar la Missa, les relíquies del Beat, que romanien a la Catedral des del divendres 25, es varen portar en solemne processó de nou a la Basílica de Sant Francesc.

L’Església de Mallorca va celebrar amb diverses activitats i exposicions els set-cents anys de la mort del Beat Ramon Llull amb un triple objectiu: Prosseguir i impulsar eficaçment el procés de canonització del Beat; difondre pertot arreu el coneixement de la vida i obra de Ramon i sensibilitzar els membres de l’Església Catòlica respecte a la santedat de Ramon Llull i oferir als membres de la societat mallorquina la possibilitat de conèixer el significat actual del seu amor per Jesucrist.

Compartir