Decret II de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de 25 de març 2020

DECRET En temps de la COVID-19 (II)

Dimecres 25.03.2020

Decret de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments

DECRET

En temps de la COVID-19 (II)

​Considerat la ràpida evolució de la pandèmia de la COVID-19 i tenint en compte les observacions rebudes de les Conferències Episcopals, aquesta Congregació ofereix una actualització de les indicacions generals i dels suggeriments ja donats als bisbes en l’anterior decret del 19 de març de 2020.

​Atès que la data de la Pasqua no pot ser traslladada, que als països afectats per la malaltia, on s’han previst restriccions sobre les reunions i la mobilitat de les persones, els bisbes i els preveres celebrin els ritus de la Setmana Santa sense la presència del poble i en un lloc adequat, evitant la concelebració i ometent el gest de pau.

​Que els fidels siguin avisats de l’hora de l’inici de les celebracions, de manera que puguin unir-s’hi en oració des de les seves pròpies cases. Podran ser de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica en directe, no gravats.En tot cas, és important dedicar un temps oportú a la pregària, valorant, sobretot, la Liturgia Horarum.

​Que les Conferències Episcopals i cadascuna de les diòcesis no deixin d’oferir subsidis per  a ajudar de cara a la pregària familiar i personal.

1.- Diumenge de Rams. Que la commemoració de l’Entrada del Senyor a Jerusalem se celebri a l’interior de l’edifici sagrat; que a les esglésies catedrals s’adopti la segona forma prevista del Missal Romà; i a les esglésies parroquials i als altres llocs, la tercera.
2.- Missa crismal. Valorant la situació concreta dels diversos països, les Conferències Episcopals podran donar indicacions sobre un possible trasllat a una altra data.
3.- Dijous Sant. Que s’ometi el lavatori de peus, que ja és facultatiu. Al final de la Missa de la Cena del Senyor, que s’ometi també la processó i que el Santíssim Sagrament es reservi en el sagrari. En aquest dia, es concedeix excepcionalment als preveres la facultat de celebrar la Missa, sense la presència del poble, en un lloc adequat.
4.- Divendres Sant. A la pregària universal, els bisbes s’encarregaran de preparar una intenció especial pels qui es troben en situació de perill, els malalts, els difunts (cf. Missale Romanum). Que l’adoració de la Creu amb el bes es limiti només al celebrant.
5.- Vigília Pasqual. Que se celebri només a les esglésies catedrals i parroquials. Que per a la litúrgia baptismal, es mantingui només la renovació de les promeses baptismals (cf. Missale Romanum).

Que per als seminaris, les residències sacerdotals, els monestirs i les comunitats religioses s’atenguin a les indicacions d’aquest Decret.

Les expressions de pietat popular i les processons que enriqueixen els dies de la Setmana Santa i del Tridu Pasqual, segons el parer del bisbe diocesà, podran ser traslladades a altres dies convenients, per exemple, el 14 i 15 de setembre.
 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Donat a la seu de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, el 25 de març de 2020, solemnitat de l’Anunciació del Senyor.

Robert Card. Sarah

Prefecte

       Arthur Roche

       Arquebisbe Secretari

Compartir