Decret dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense

Celebrar el Memorial del Senyor, amb fidelitat al seu manament “Feu això que és el meu memorial”, ha estat sempre una de les principals preocupacions de la santa Mare Església al llarg dels segles.

També avui ens convé renovar aquest compromís i per això, després de la reforma litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II, i de l’edició dels llibres litúrgics corresponents, tornem a posar a l’abast de tots els responsables de les celebracions del Misteri Eucarístic aquesta nova edició del MISSAL ROMÀ en llengua catalana.

Aquesta renovada versió segueix, com està prescrit, l’Editio typica tertia Missalis Romani emmendata, i ha rebut de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments la corresponent i preceptiva confirmatio, el dia 22 de febrer de 2022.

Per tant, decretem que la present edició ha de ser tinguda com a típica a totes les diòcesis amb seu a Catalunya i s’haurà de començar a utilitzar a partir del proper primer diumenge d’Advent, dia 27 de novembre de 2022.

Sense que res no s’hi oposi.

Barcelona, 4 d’octubre de 2022

ELS BISBES DE CATALUNYA

Compartir